Πρώτο σιλανσιέ Volkswagen TRANSPORTER

Επιλέξτε το όχημά σας
Επιλέξτε μοντέλο
Επιλέξτε όχημα
  Προσδιορισμός επιλογής  

Αγορά Πρώτο σιλανσιέ για το Volkswagen TRANSPORTER σας με βάση την κατηγορία και τον κινητήρα

TRANSPORTER II Δίαυλος – 08/1967 - 09/1979

TRANSPORTER II Πλατφόρμα/σασσί – 08/1968 - 07/1979

TRANSPORTER II Κουτί – 08/1968 - 07/1979

TRANSPORTER III Δίαυλος – 05/1979 - 07/1992

TRANSPORTER III Πλατφόρμα/σασσί – 05/1979 - 12/1992

TRANSPORTER III Κουτί – 05/1979 - 12/1992

TRANSPORTER IV Δίαυλος (70XB, 70XC, 7DB, 7DW, 7DK) – 09/1990 - 04/2003

TRANSPORTER IV Πλατφόρμα/σασσί (70XD) – 07/1990 - 04/2003

TRANSPORTER IV Κουτί (70XA) – 07/1990 - 04/2003

TRANSPORTER V Δίαυλος (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7E – 04/2003 - Σήμερα

TRANSPORTER V Πλατφόρμα/σασσί (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD, – 04/2003 - Σήμερα

TRANSPORTER V Κουτί (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) – 04/2003 - Σήμερα